callback function in js
Javascript

Callback function in Javascript

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về callback trong JS, nó là dễ học, dễ hiểu. Nhưng khi đi phỏng vấn mình thấy nhiều bạn vẫn còn lơ mơ về khái niệm này, nên trong phần này mình sẽ chia sẻ một cách đầy đủ nhất về khái niệm callback này nhé.

State API in ReactJS
ReactJS

State Hook in React

Trong phần trước mình đã giới thiệu đến các bạn useContext cũng là một Hook trong version 16.8 của React. Thì ở trong phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một Hook cũng rất quan trọng đó là useState, mục đích chính của nó là lưu state data của
function component, cụ thể hơn mình sẽ trình bày trong phần này nhé.

Context API in ReactJS
ReactJS

Context API in ReactJS

Trong version mới đây của React cụ thể là 16.8, các Developer đã được giới thiệu thêm một số Feature rất hay liên quan đến Hooks, testing, lazy load, …. Và trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 1 trong số này đó chính là useContext một trong số các Hooks mới được giới thiệu nhé.

DOM in JS 7 Working with Events
Javascript

DOM in JS #7: Working with Events

Trong những phần trước mình đã giới thiệu với các bạn những phần rất quan trọng trong DOM. Từ những khái niệm cơ bản nhất đến properties hay một số method của nó để thao tác với Attribute của HTML, … Và trong phần này mình cũng sẽ giới thiệu đến bạn một phần khác cũng quan trọng không kém đó chính là Events trong DOM.

DOM in JS 6 Manipulating Element’s Styles
Javascript

DOM in JS #6: Manipulating Element’s Styles

Như trong các lần trước mình đã giới thiệu đến các bạn cách làm việc với Attributes của Element. Thì ở phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách thao tác với style của một Element thông qua style attribute hay class attri, cũng như một số cách để có thể làm việc với các Attribute đặc biệt này.

DOM in JS 5 Working with Attributes
Javascript

DOM in JS #5: Working with Attributes

Trong phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một phần rất quan trọng khi làm việc với DOM đó là mối liên hệ giữa HTML attributes và DOM properties. Từ đây bạn có thể linh hoạt hơn khi gắn data vào các Element node, hiểu cơ chế hoạt động của DOM hơn.

DOM in JS 4 Manipulating elements
Javascript

DOM in JS #4: Manipulating elements

Trong 3 bài trước mình đã giới thiệu với các bạn khái niệm về Dom, node, … hay các cách để query đến các phần tử trong DOM tree. Và trong phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn các cách để có thể thao tác với các Node, đây cũng là một phần rất quan trọng để bạn hiểu DOM hơn.

DOM in JS 3 Traversing elements
Javascript

DOM in JS #3: Traversing elements

Như ở 2 phần trước về DOM, mình cũng đã giới thiệu với các bạn những khái niệm cơ bản và các cách query trực tiếp. Thì ở phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách query đến các Element khác nếu đã biết 1 node từ trước, cụ thể thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. :v

DOM in JS 2 - Selecting elements
Javascript

DOM in JS #2: Selecting elements

Như phần trước mình đã giới thiệu với các bạn cơ bản nhất về DOM, khái niệm về Node, element, các kiểu và giá trị các integer của nó. Trong phần này mình cũng sẽ giới thiệu đến bạn một số phương thức hay không kém, có lẽ bạn dùng nhiều rồi cơ mà chắc chưa hiểu hết về nó, vậy trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé.

DOM in JS 1 - Getting started
Javascript

DOM in JS #1: Getting started

Khi làm việc với JS chắc bạn đã nghe khái niệm về DOM hay cũng đã từng nghe các Framework của JS làm việc với các DOM. Nhưng DOM là gì, sao lại cần nó, nó mang lại cho JS những gì thì ở phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơ bản nhất về nó nhé.