Watch in VueJS
VueJS

Watchers in VueJS

Nếu các bạn đã đọc phần Compoted trong VueJS. Thì chắc cũng sẽ tự mình đặt ra câu hỏi nếu trong trường hợp không dùng compoted ở bên ngoài phần View thì nó đâu được gọi. Vậy làm sao để có thể theo dõi nếu Data properties có thay đổi, Don’t worry!. VueJS đã cho ta một tính năng cực mạnh, đó là Watchers.

Computed in VueJS
VueJS

Computed in VueJS

Trong VueJS có giới thiệu đến chúng ta 1 thuộc tính của đối tượng Vue đó chính là Compoted. Compoted được giới thiệu là một giải pháp để cache dữ liệu từ đó góp phần làm tăng Performance của App, tránh trường hợp 1 logic phải tính toán lại nhiều lần như khi ta dùng Methods.

Methods in VueJS
VueJS

Methods in VueJS

Trong VueJS có giới thiệu đến chúng ta 1 thuộc tính của đối tượng Vue đó chính là Methods. Vậy Methods là gì? tác dụng của nó là như thế nào, trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó nhé.

Prototype in JS
Javascript

Prototype in JavaScript

Ở trong JS có 1 khái niệm là Prototype. Đây là 1 tính chất rất đặc biệt mà có lẽ chỉ trong JS mới có vì trong JS ta có thể hiểu tất cả các kiểu trừ Undefined là 1 Object.

JS Design Pattern #1 – Constructor Pattern
Javascript

JS Design Pattern #1 – Constructor Pattern

Khi làm việc với OOP chắc hẳn nhiều bạn sẽ biết đến 1 hàm đặc biệt, đó là constructor. Constructor là 1 hàm đặc biệt giúp khởi tạo 1 Object với class đó. Khi làm việc với JS, chắc hẳn nhiều bạn không hay để ý đến khái niệm này. Nhưng trên thực tế các bạn lại đang dùng constructor rất nhiều, nên trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé.

Cookie, local storage and sesions in JS
Javascript

Cookie, local storage and sesions in JS

Khi làm việc với JS, chắc hẳn ai cũng đã phải dùng nhưng API của browser (DOM storage) để cache lại dữ liệu như token, user info …. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Cookies, local storage và session xem chúng khác nhau gì và khi nào thì dùng chúng.

Difference between NULL and UNDEFINED in JS
Javascript

Sự khác nhau giữa NULL vs UNDEFINED

Mặc dù rất hay gặp, nhưng có lẽ rất nhiều bạn còn rất hay nhầm giữa 2 khái niệm null và undefined. Không biết khi nào thì dùng null, khi nào thì dùng undefined và tại sao chỗ thì log ra null, chỗ thì lại ra undefined. Vậy trong bài viết này ta sẽ cùng tìm hiểu nhé.

Interceptor in Angular 2+
Angular 2+

Interceptor in angular

Khi làm lập trình dù là Front-end, hay Back-end chắc hẳn nhiều bạn đã hay đặt ra câu hỏi không biết làm cách nào mà nó lại gắn được giữ liệu chung như vậy, lần nào nó cũng gửi lên và nhận về đúng cái form đó. Vậy thì trong bài này ta sẽ tìm hiểu Interceptor trong Angular nhé (Nó là 1 kiểu middleware)

Difference between var, let and const in JS
Javascript

Var, let, const trong Javascript

Khi làm việc với JS, chắc hẳn rất nhiều lần bạn đã từng hỏi. Khi nào dùng var, let hay const, điểm khác nhau giữa chúng là gì. Trong bài này ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

This keyword in JS
Javascript

Từ khóa This trong Javascript

Trong JS có 1 khái niệm rất khó học, cũng như áp dụng. Đó chính là từ khóa “THIS”. Vậy từ khóa “THIS” này là gì và tại sao nó lại khó như vậy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở bài này nhé.