All about Object methods in JS
Javascript

All about Object methods in JS

Như trong phần trước mình cũng đã giới thiệu với các bạn các method dùng được với Array, thì hôm nay mình xin được tổng hợp tiếp các method mà các bạn sẽ dùng được với Object nhé @@. Bài viết sẽ rất dài lên các bạn nên xem qua rồi cần thì vào tra lại nhé, mình cũng sẽ có bảng tổng hợp ở cuối bài nhé.

How to clone Object in JS
Javascript

How to clone Object in JS?

Khi làm việc với JS, các bạn chắc chắn đã phải clone 1 object nào đó ra thành một cái khác rồi lưu vào đâu đó để sau này dùng. Nhưng nhiều khi nó vẫn cứ tham chiếu đến nhau @@ (reference), các bạn méo hiểu tại sao thì trong bài này mình sẽ giải thích và suggest cách clone nhé.

Vuex getting started!
VueJS

Vuex getting started!

Cũng như với Angular có Ngrx, React có Redux thì VueJS cũng có thư viện để quản lí State bên trong Store và đó chính là VueX nhé các bạn. Ở phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơ bản những thành phần chính của VueX cũng như cách dùng của nó nhé.

All about array methods in JS
Javascript

All about array methods in JS

Khi làm việc với JS chắc hẳn các bạn sẽ phải làm việc rất nhiều với Array methods và trong phần này mình sẽ trình bày tất cả các method trong Array nhé.

All about guards in VueJS
VueJS

All about guards in VueJS

Cũng như các Framework khác trong JS thì VueJS cũng có các Feature bảo vệ route hay phân quyền của riêng nó. Theo mình thấy thì ở phần này VueJS lại được 1 điểm cộng nữa vì mình thấy nó khá là dễ dùng.

Generator function in js
Javascript

Generator function trong JS

Trong ES6 có giới thiệu một tính năng hết sức thú vị đó chính là Generator function, nó đặc biệt ở chỗ là có thể dừng giữa chừng khi mà nó chạy và tiếp tục chạy từ chính điểm dừng đó. Các bạn cũng có thể hiểu nó như 1 function thường, nhưng lại có tính chất như 1 vòng lặp. ^^

What is in the package json file
Front-end xoay quanh

Trong file package.json thì có những gì?

Khi làm việc với các Web app phần FE, chắc các bạn cũng có nhiều câu hỏi, tại sao lại có file này được gen ra, file kia được gen ra. Và trong đó có 1 file rất quan trọng đó là package.json mà chắc chắn các bạn phải hiểu để làm việc được tốt hơn.

Lifecycle Hooks in VueJS
VueJS

Lifecycle Hooks in VueJS

Cũng như các Framework khác của JS, VueJS cũng có Lifecycle Hooks của riêng nó. Nhưng tựu chung lại các Lifecycle Hooks của Vue, Angular2+ hay ReactJS đều để xử lí Component từ khi nó Init đến khi nó Destroy. ^^

JS Design Pattern #2 – Module Pattern
Javascript

JS Design Pattern #2 – Module Pattern

Trong phần trước mình đã giới thiệu với các bạn Constructor pattern, trong phần này mình sẽ giới thiệu 1 loại pattern rất phổ biến khác là Module pattern. Đây là 1 loại pattern rất mạnh mẽ trong việc đóng gói các đối tượng, giúp các phần trong app là độc lập hơn.