Arguments parameter of function in js
Javascript

Arguments parameter of function in JS

Khi code mình rất hay để ý các anh, chị đi trước code – những người mà mình nghĩ là có rất nhiều kinh nghiệm và thực sự là mình đã học được rất nhiều từ những anh chị đi trước đó. Trong phần này mình sẽ viết về một phần rất hay trong ES6 đó là Arguments param của function trong JS và mình mong sau khi bạn đọc xong bài này bạn sẽ hiểu hơn về sự hay ho của JS.

IIFE in JS
Javascript

IIFE in JS

Nếu các bạn có cơ hội đọc những code rất cũ hoặc đã từng maintain dự án dùng JS thuần thì chắc có lẽ đã gặp IIFE (Immediately Invoked Function Expression) và đã chắc đã có lần đặt câu hỏi tại sao lại dùng nó, nó được dùng với tác dụng gì??? Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu IIFE nhé.

Performance in VueJS #4 - Optimizing third-party libraries
VueJS

Performance in VueJS #4 – Optimizing third-party libraries

Như trong các phần trước trong series mình đã trình bày với các bạn một số cách để Optimize code, nó chắc chắn sẽ giúp rất nhiều cho dự án của bạn. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó @@, hãy xem giá phải trả như thế nào rỗi hãy làm nhé. Và trong bài này mình sẽ nói đến những cái giá mà bạn phải trả cũng như giúp bạn xem lên Optimize phần nào dựa trên 1 số tool nhé.