DOM in JS 4 Manipulating elements
Javascript

DOM in JS #4: Manipulating elements

Trong 3 bài trước mình đã giới thiệu với các bạn khái niệm về Dom, node, … hay các cách để query đến các phần tử trong DOM tree. Và trong phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn các cách để có thể thao tác với các Node, đây cũng là một phần rất quan trọng để bạn hiểu DOM hơn.

DOM in JS 3 Traversing elements
Javascript

DOM in JS #3: Traversing elements

Như ở 2 phần trước về DOM, mình cũng đã giới thiệu với các bạn những khái niệm cơ bản và các cách query trực tiếp. Thì ở phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách query đến các Element khác nếu đã biết 1 node từ trước, cụ thể thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. :v

DOM in JS 2 - Selecting elements
Javascript

DOM in JS #2: Selecting elements

Như phần trước mình đã giới thiệu với các bạn cơ bản nhất về DOM, khái niệm về Node, element, các kiểu và giá trị các integer của nó. Trong phần này mình cũng sẽ giới thiệu đến bạn một số phương thức hay không kém, có lẽ bạn dùng nhiều rồi cơ mà chắc chưa hiểu hết về nó, vậy trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé.

DOM in JS 1 - Getting started
Javascript

DOM in JS #1: Getting started

Khi làm việc với JS chắc bạn đã nghe khái niệm về DOM hay cũng đã từng nghe các Framework của JS làm việc với các DOM. Nhưng DOM là gì, sao lại cần nó, nó mang lại cho JS những gì thì ở phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơ bản nhất về nó nhé.