DOM in JS 7 Working with Events
Javascript

DOM in JS #7: Working with Events

Trong những phần trước mình đã giới thiệu với các bạn những phần rất quan trọng trong DOM. Từ những khái niệm cơ bản nhất đến properties hay một số method của nó để thao tác với Attribute của HTML, … Và trong phần này mình cũng sẽ giới thiệu đến bạn một phần khác cũng quan trọng không kém đó chính là Events trong DOM.

DOM in JS 6 Manipulating Element’s Styles
Javascript

DOM in JS #6: Manipulating Element’s Styles

Như trong các lần trước mình đã giới thiệu đến các bạn cách làm việc với Attributes của Element. Thì ở phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách thao tác với style của một Element thông qua style attribute hay class attri, cũng như một số cách để có thể làm việc với các Attribute đặc biệt này.

DOM in JS 5 Working with Attributes
Javascript

DOM in JS #5: Working with Attributes

Trong phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một phần rất quan trọng khi làm việc với DOM đó là mối liên hệ giữa HTML attributes và DOM properties. Từ đây bạn có thể linh hoạt hơn khi gắn data vào các Element node, hiểu cơ chế hoạt động của DOM hơn.