Context API in ReactJS
ReactJS

Context API in ReactJS

Trong version mới đây của React cụ thể là 16.8, các Developer đã được giới thiệu thêm một số Feature rất hay liên quan đến Hooks, testing, lazy load, …. Và trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 1 trong số này đó chính là useContext một trong số các Hooks mới được giới thiệu nhé.