callback function in js
Javascript

Callback function in Javascript

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về callback trong JS, nó là dễ học, dễ hiểu. Nhưng khi đi phỏng vấn mình thấy nhiều bạn vẫn còn lơ mơ về khái niệm này, nên trong phần này mình sẽ chia sẻ một cách đầy đủ nhất về khái niệm callback này nhé.