Interceptor in Angular 2+
Angular 2+

Interceptor in angular

Khi làm lập trình dù là Front-end, hay Back-end chắc hẳn nhiều bạn đã hay đặt ra câu hỏi không biết làm cách nào mà nó lại gắn được giữ liệu chung như vậy, lần nào nó cũng gửi lên và nhận về đúng cái form đó. Vậy thì trong bài này ta sẽ tìm hiểu Interceptor trong Angular nhé (Nó là 1 kiểu middleware)