Pure function in JS
Javascript

Pure function in JS

Hôm nay nhân ngày mát trời, chúng ta sẽ quay lại với JS nhé các bạn (Liên quan vc ^^ ). Thực ra gần đây mình không viết nhiều về JS lên lần này cố tình quay lại với nó nhé. Kì này chúng ta sẽ nói về Pure function, một cách viết function rất hữu hiệu để các bạn base code dự án nhé.

All about Object methods in JS
Javascript

All about Object methods in JS

Như trong phần trước mình cũng đã giới thiệu với các bạn các method dùng được với Array, thì hôm nay mình xin được tổng hợp tiếp các method mà các bạn sẽ dùng được với Object nhé @@. Bài viết sẽ rất dài lên các bạn nên xem qua rồi cần thì vào tra lại nhé, mình cũng sẽ có bảng tổng hợp ở cuối bài nhé.

How to clone Object in JS
Javascript

How to clone Object in JS?

Khi làm việc với JS, các bạn chắc chắn đã phải clone 1 object nào đó ra thành một cái khác rồi lưu vào đâu đó để sau này dùng. Nhưng nhiều khi nó vẫn cứ tham chiếu đến nhau @@ (reference), các bạn méo hiểu tại sao thì trong bài này mình sẽ giải thích và suggest cách clone nhé.

All about array methods in JS
Javascript

All about array methods in JS

Khi làm việc với JS chắc hẳn các bạn sẽ phải làm việc rất nhiều với Array methods và trong phần này mình sẽ trình bày tất cả các method trong Array nhé.

Generator function in js
Javascript

Generator function trong JS

Trong ES6 có giới thiệu một tính năng hết sức thú vị đó chính là Generator function, nó đặc biệt ở chỗ là có thể dừng giữa chừng khi mà nó chạy và tiếp tục chạy từ chính điểm dừng đó. Các bạn cũng có thể hiểu nó như 1 function thường, nhưng lại có tính chất như 1 vòng lặp. ^^

JS Design Pattern #2 – Module Pattern
Javascript

JS Design Pattern #2 – Module Pattern

Trong phần trước mình đã giới thiệu với các bạn Constructor pattern, trong phần này mình sẽ giới thiệu 1 loại pattern rất phổ biến khác là Module pattern. Đây là 1 loại pattern rất mạnh mẽ trong việc đóng gói các đối tượng, giúp các phần trong app là độc lập hơn.

Prototype in JS
Javascript

Prototype in JavaScript

Ở trong JS có 1 khái niệm là Prototype. Đây là 1 tính chất rất đặc biệt mà có lẽ chỉ trong JS mới có vì trong JS ta có thể hiểu tất cả các kiểu trừ Undefined là 1 Object.

JS Design Pattern #1 – Constructor Pattern
Javascript

JS Design Pattern #1 – Constructor Pattern

Khi làm việc với OOP chắc hẳn nhiều bạn sẽ biết đến 1 hàm đặc biệt, đó là constructor. Constructor là 1 hàm đặc biệt giúp khởi tạo 1 Object với class đó. Khi làm việc với JS, chắc hẳn nhiều bạn không hay để ý đến khái niệm này. Nhưng trên thực tế các bạn lại đang dùng constructor rất nhiều, nên trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé.

Cookie, local storage and sesions in JS
Javascript

Cookie, local storage and sesions in JS

Khi làm việc với JS, chắc hẳn ai cũng đã phải dùng nhưng API của browser (DOM storage) để cache lại dữ liệu như token, user info …. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Cookies, local storage và session xem chúng khác nhau gì và khi nào thì dùng chúng.

Difference between NULL and UNDEFINED in JS
Javascript

Sự khác nhau giữa NULL vs UNDEFINED

Mặc dù rất hay gặp, nhưng có lẽ rất nhiều bạn còn rất hay nhầm giữa 2 khái niệm null và undefined. Không biết khi nào thì dùng null, khi nào thì dùng undefined và tại sao chỗ thì log ra null, chỗ thì lại ra undefined. Vậy trong bài viết này ta sẽ cùng tìm hiểu nhé.