State API in ReactJS
ReactJS

State Hook in React

Trong phần trước mình đã giới thiệu đến các bạn useContext cũng là một Hook trong version 16.8 của React. Thì ở trong phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một Hook cũng rất quan trọng đó là useState, mục đích chính của nó là lưu state data của
function component, cụ thể hơn mình sẽ trình bày trong phần này nhé.

Context API in ReactJS
ReactJS

Context API in ReactJS

Trong version mới đây của React cụ thể là 16.8, các Developer đã được giới thiệu thêm một số Feature rất hay liên quan đến Hooks, testing, lazy load, …. Và trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 1 trong số này đó chính là useContext một trong số các Hooks mới được giới thiệu nhé.