Methods in VueJS
VueJS

Methods in VueJS

Trong VueJS có giới thiệu đến chúng ta 1 thuộc tính của đối tượng Vue đó chính là Methods. Vậy Methods là gì? tác dụng của nó là như thế nào, trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó nhé.