Hoisting in JS
Javascript

Hoisting trong Javascript

Khi làm việc với JS, nhiều khi cảm thấy rất khó hiểu, tại sao lúc khi biến xuống dưới cũng được, mà có lúc lại không được. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn tại sao lại như vậy.

Call, Apply and Bind in JS
Javascript

Call, apply và bind trong JS

Khi làm việc với JS, chắc hẳn ai cũng đã từng đau đầu với “This”, 1 từ khóa được dùng để chỉ đến context gần nhất của nó. Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu cách thay đổi context khi dùng “this”