DOM in JS 6 Manipulating Element’s Styles
Javascript

DOM in JS #6: Manipulating Element’s Styles

Như trong các lần trước mình đã giới thiệu đến các bạn cách làm việc với Attributes của Element. Thì ở phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách thao tác với style của một Element thông qua style attribute hay class attri, cũng như một số cách để có thể làm việc với các Attribute đặc biệt này.

DOM in JS 3 Traversing elements
Javascript

DOM in JS #3: Traversing elements

Như ở 2 phần trước về DOM, mình cũng đã giới thiệu với các bạn những khái niệm cơ bản và các cách query trực tiếp. Thì ở phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách query đến các Element khác nếu đã biết 1 node từ trước, cụ thể thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. :v

DOM in JS 1 - Getting started
Javascript

DOM in JS #1: Getting started

Khi làm việc với JS chắc bạn đã nghe khái niệm về DOM hay cũng đã từng nghe các Framework của JS làm việc với các DOM. Nhưng DOM là gì, sao lại cần nó, nó mang lại cho JS những gì thì ở phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơ bản nhất về nó nhé.