Gulp getting started!
Front-end xoay quanh

Gulp getting started!

Như phần trước mình cũng đã giới thiệu với các bạn Babel dùng để chuyển code JS từ version ES6 xuống thấp hơn. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một tool có lẽ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, đa năng hơn rất nhiều Babel, thâm chí chúng ta còn có thể tích hợp cả babel vào tool này nữa đó, 😀 và đó chính là GULP.

What is in the package json file
Front-end xoay quanh

Trong file package.json thì có những gì?

Khi làm việc với các Web app phần FE, chắc các bạn cũng có nhiều câu hỏi, tại sao lại có file này được gen ra, file kia được gen ra. Và trong đó có 1 file rất quan trọng đó là package.json mà chắc chắn các bạn phải hiểu để làm việc được tốt hơn.