DOM in JS 5 Working with Attributes
Javascript

DOM in JS #5: Working with Attributes

Trong phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một phần rất quan trọng khi làm việc với DOM đó là mối liên hệ giữa HTML attributes và DOM properties. Từ đây bạn có thể linh hoạt hơn khi gắn data vào các Element node, hiểu cơ chế hoạt động của DOM hơn.