DOM in JS 6 Manipulating Element’s Styles
Javascript

DOM in JS #6: Manipulating Element’s Styles

Như trong các lần trước mình đã giới thiệu đến các bạn cách làm việc với Attributes của Element. Thì ở phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách thao tác với style của một Element thông qua style attribute hay class attri, cũng như một số cách để có thể làm việc với các Attribute đặc biệt này.