DOM in JS 4 Manipulating elements
Javascript

DOM in JS #4: Manipulating elements

Trong 3 bài trước mình đã giới thiệu với các bạn khái niệm về Dom, node, … hay các cách để query đến các phần tử trong DOM tree. Và trong phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn các cách để có thể thao tác với các Node, đây cũng là một phần rất quan trọng để bạn hiểu DOM hơn.