DOM in JS 7 Working with Events
Javascript

DOM in JS #7: Working with Events

Trong những phần trước mình đã giới thiệu với các bạn những phần rất quan trọng trong DOM. Từ những khái niệm cơ bản nhất đến properties hay một số method của nó để thao tác với Attribute của HTML, … Và trong phần này mình cũng sẽ giới thiệu đến bạn một phần khác cũng quan trọng không kém đó chính là Events trong DOM.